You are here:

Giới thiệu các dịch vụ

Email In

1.Dịch vụ thẩm định giá tài sản:

- Thẩm định giá trị quyền sử dụng đất, bất động sản; Đất đai, nhà cửa, công trình ngầm, công trình trên đất; Các bất động sản chuyên biệt (Biệt thự; Nhà hàng; Khách sạn; Rạp hát; Casino; Cây xăng…). Rừng trồng, tài nguyên khoáng sản và các loại bất động sản khác;

- Thẩm định giá tài sản là động sản: Máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải, hàng hoá, vật tư…;

- Tư vấn và xác định giá trị doanh nghiệp, giá trị nhà xưởng cho các mục đích (cổ phần hoá, bán, cho thuê, góp vốn…); Giá trị dự án đầu tư, công trình xây dựng hoặc dự toán chi phí;

- Xác định hoặc thẩm định giá trị quyền sử hữu, giá trị cổ phần, cổ phiếu, phần mềm, giải pháp, giá trị thương hiệu, thương quyền, lợi thế và giá trị phi thị trường khác.

2. Dịch vụ tư vấn pháp lý về tài sản, đất đai và bất động sản.

- Dịch vụ tư vấn pháp luật, chính sách chế độ về tài sản Nhà nước; Tư vấn về quản lý đất đai, bất động sản và giao dịch về tài sản (đặc biệt về trình tự, thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán bất động sản, góp vốn liên doanh bằng giá trị quyền sử dụng đất, …)

- Tư vấn về chính sách tài chính đất đai ( chính sách giá đất, nộp tiền sử dụng đất, thuê đất, chính sách thuế và nghĩa vụ tài chính sử dụng đất,…)

 - Tư vấn lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; Tư vấn khung chính sách bồi thường hỗ trợ và tái định cư; di dời doanh nghiệp theo quy hoạch.

 - Tư vấn pháp lý về phương án tài chính liên quan đến các hình thức hợp tác, liên kết liên doanh và góp vốn đầu tư kinh doanh;

 - Tư vấn dự án đầu tư bất động sản.;

 - Tư vấn liên quan đến giao dịch về tài sản Nhà nước, đất đai, bất động sản khác theo thoả thuận hoặc theo uỷ quyền.

 3. Dịch vụ môi giới, hỗ trợ giao dịch mua bán tài sản, đất đai, bất động sản.

- Môi giới, hỗ trợ mua bán tài sản, đất đai, bất động sản;

- Môi giới kinh doanh địa ốc và tư vấn giải pháp tài chính, giải pháp kinh doanh địa ốc;

- Môi giới và hỗ trợ pháp lý phương án tài chính mua bán, cho thuê, sát nhập doanh nghiệp;

 - Môi giới, hỗ trợ đầu tư chứng khoán và môi giới bảo hiểm.

 4. Dịch vụ bán đấu giá và đấu thầu mua sắm tài sản

  - Đấu giá quyền sử dụng đất, đấu giá cho thuê đất; đấu giá quyền khai thác tài sản hạ tầng, khai thác khoáng sản,…

 - Dịch vụ bán đấu giá tài sản, bất động sản Nhà nước, tài sản sung quỹ Nhà nước, tài sản Nhà nước thanh lý, tài sản thu hồi từ các dự án, tài sản loại trừ ra khỏi giá trị doanh nghiệp cổ phần hoá và các loại tài sản khác theo uỷ quyền.

 - Dịch vụ tư vấn hỗ trợ pháp lý đấu giá cổ phần, cổ phiếu.

 - Dịch vụ tư vấn và tổ chức đấu thầu mua sắm tài sản.

 5. Các dịch vụ khác

 ­- Dịch vụ tư vấn tài chính - kế toán doanh nghiệp

 - Dịch vụ đầu tư tài chính, chứng khoán; Đầu tư  kinh doanh bất động sản.

 - Dịch vụ mua bán, khai thác cho thuê tài sản, đất đai và bất động sản

 - Dịch vụ quản lý bất động sản, quản trị công trình, dự án, building và dịch vụ kỹ thuật outsourcing.

 - Dịch vụ về quảng cáo đất đai, bất động sản, quảng cáo doanh nghiệp.

 - Thực hiện dịch vụ đại lý kinh doanh franchise hoặc uỷ thác giao dịch về tài sản hoặc quan hệ về tài sản.

 - Tổ chức sàn giao dịch về tài sản, đất đai, bất động sản; Giao dịch cơ hội đầu tư tài chính dưới các hình thức sàn giao dịch trực tiếp hoặc giao dịch qua mạng internet.

 - Các dịch vụ khác liên quan đến tài sản và bất động sản.

 

 

Search

Support

DCSC-Hà Nội: 04. 39722218

sudegai101
DCSC - Huế: 054.3832542

sudegai101
DCSC-HCM: 08.39330586
sudegai101

Thống kê

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay205
mod_vvisit_counterHôm qua106

Tiện ích

Link