You are here:

Thông báo họp đại hội cổ đông 2010

Email In
Hà Nội, ngày 16  tháng 3  năm 2010
Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty Cổ phần Tư vấn-Dịch vụ về tài sản - Bất động sản DATC 


Được sự chấp thuận của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn  - Dịch vụ về tài sản - Bất động sản DATC (sau đây gọi là Công ty DCSC) về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010, Giám đốc Công ty DCSC thông báo như sau:

1. Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội: ngày 15 tháng 4 năm 2010.

2. Địa điểm: Hội trường tầng 7 Công ty DCSC, số 4 ngõ Hàng Chuối 1, phố Hàng Chuối, Hai Bà Trưng, Hà Nội

3. Đối tượng tham dự: Cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần đến cuối ngày 15/3/2010 được tham dự.
Mỗi cổ phần (10.000 đồng/cổ phần) được 1 quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. Nội dung chủ yếu tại Đại hội: Thông qua báo cáo tài chính, kết quả kinh doanh năm 2009; phân phối lợi nhuận năm 2009 và kế hoạch kinh doanh năm 2010.

Công ty sẽ có Giấy mời gửi Quý cổ đông tham dự khi xác định chính thức thời gian Đại hội./.

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Đinh Quang Vũ

 

Search

Support

DCSC-Hà Nội: 04. 39722218

sudegai101
DCSC - Huế: 054.3832542

sudegai101
DCSC-HCM: 08.39330586
sudegai101

Thống kê

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay188
mod_vvisit_counterHôm qua106

Tiện ích

Link