You are here:

Tin vắn chứng khoán ngày 3/3

Email In

Những thông tin đáng chú ý ngày 3/3/2011 về doanh nghiệp trên TTCK Việt Nam.


* Ngày 3/3/2011, 53.762.355 cổ phiếu phát hành thêm của Tập đoàn Bảo Việt (mã BVH-HOSE) chính thức giao dịch trên HOSE. Đây là số cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu (tỷ lệ 1000:86) theo thông báo số 829/TB-SGDHCM ngày 17/09/2010 của HOSE.

* Ngày 2/3/2011 Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM đã có công văn số 340/2011/SGDHCM-NY nhắc nhở Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước (mã VSI-HOSE) về việc chậm trễ nộp Báo cáo tài chính quý 4/2010 so với quy định.

* Ngày 25/2/2011, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM đã có công văn số 315/2011/SGDHCM-NY nhắc nhở Công ty Cổ phần Tư Vấn Xây Dựng Điện 1 (mã TV1-HOSE) về việc chậm trễ nộp Báo cáo tài chính so với quy định.

* Từ ngày 5/3/2011 - 5/5/2011, bà Thiêu Minh Anh Thư - Phó tổng giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Chứng khoán ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (mã SBS-HOSE) đăng ký bán 7.500 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 154.483 cổ phiếu, nhằm giải quyết vấn đề tài chính.

* Từ ngày 7/3/2011 - 7/4/2011, Old Square Capital Frontier Markets Master Fund, L.P, cổ đông nội bộ của Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (mã HAG-HOSE) đăng ký bán hết 20.500 cổ phiếu, nhằm bán cổ phiếu.

* Từ ngày 7/3/2011 - 7/4/2011, Old Square Capital Master Fund, L.P, cổ đông nội bộ của Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (mã HAG-HOSE) đăng ký bán hết 43.000 cổ phiếu, nhằm bán cổ phiếu.

* Từ ngày 4/3/2011 - 4/5/2011, Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt, cổ đông lớn của Quỹ Đầu tư chứng khoán Việt Nam - VF1 (mã VFMVF1-HOSE) đăng ký bán 1.250.000 chứng chỉ quỹ, đăng ký mua 1.250.000 chứng chỉ quỹ, số chứng chỉ quỹ sẽ nắm giữ là 6.221.735 chứng chỉ quỹ, nhằm cơ cấu lại danh mục đầu tư.

* Từ ngày 4/3/2011 - 4/5/2011, Công ty Cổ phần Cộng Hưởng, tổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (mã HCM-HOSE) đăng ký bán 50.000 cổ phiếu, đăng ký mua 50.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ là 303.203 cổ phiếu, nhằm cơ cấu danh mục đầu tư.

* Từ ngày 5/3/2011 - 2/5/2011, bà Lê Thị Liễu - Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng IDICO (mã HTI-HOSE) đăng ký mua 5.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 2.499.920 cổ phiếu, nhằm tăng tỷ lệ nắm giữ.

* Tính đến ngày 24/2/2011, giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ Đầu tư Chứng khoán Việt Nam - VF1 (mã VFMVF1-HOSE) là 19.404 đồng/chứng chỉ quỹ.

* Tính đến ngày 24/2/2011, giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam (mã VFMVF4-HOSE) là 8.037 đồng/chứng chỉ quỹ.

* Tính đến ngày 24/2/2011, giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ Đầu tư Năng động Việt Nam (mã VFMVFA-HOSE) là 8.661 đồng/chứng chỉ quỹ.

* Tính đến ngày 24/2/2011, giá trị tài sản ròng của Quỹ Đầu tư Cân bằng Prudential (mã PRUBF1-HOSE) là 8.347 đồng/chứng chỉ quỹ.

* Tính đến ngày 24/2/2011, giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư tăng trưởng Manulife (mã MAFPF1-HOSE) là 6.598 đồng/chứng chỉ quỹ.

* Ngày 23/2/2011, Deutsche Bank AG London, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà (mã SJS-HOSE) đã mua 9.870 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 4.960.850 cổ phiếu, chiếm 5,01% vốn điều lệ.

* Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Việt Nam (mã VNI-HOSE) công bố ngày 18/2, công ty đã ký kết hợp đồng tư vấn với công ty Savills Việt Nam để thực hiện việc tư vấn: nghiên cứu thị trường, đề xuất phương án, ý tưởng kinh doanh cho Dự án căn hộ cao cấp và Trung tâm Thương mại - Vinaland Tower tại mặt tiền đường Nguyễn Lương Bằng, phường Phú Mỹ, quận 7, Tp.HCM.

* Từ ngày 22/12/2010 - 22/2/2011, Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương (mã SCD-HOSE) đăng ký mua 250.000 cổ phiếu, đăng ký bán 250.000 cổ phiếu, đã mua 83.440 cổ phiếu, không bán được do giá mua và bán không phù hợp, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 509.400 cổ phiếu, chiếm 6% vốn điều lệ, nhằm cơ cấu danh mục đầu tư của công ty.

* Từ ngày 22/12/2010 - 21/2/2011, ông Đào Quang Diệu - thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai (mã QCG-HOSE) đăng ký bán 30.000 cổ phiếu, đã bán 25.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 72.500 cổ phiếu, nhằm hoàn vốn mua cổ phiếu ban đầu.

* Từ ngày 17/2/2011 - 18/2/2011, Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, tổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng kỹ thuật (mã IJC-HOSE) đăng ký bán 2.193.555 quyền mua, đã bán 1.063.750 quyền mua. Nguyên nhân không bán hết là do thị trường không thuận lợi, số cổ phiếu nắm giữ sau khi bán quyền mua là 2.193.555 cổ phiếu.

* Công ty Cổ phần Conntainer Phía Nam (mã VSG-HOSE) thông báo thành lập Xí nghiệp dịch vụ Hàng Hải và bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó tổng giám đốc công ty kiêm Giám đốc Xí nghiệp.

* Ngày 11/2/2010, BI Private Equity New Market II K/S, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Dược Phẩm Viễn Đông (mã DVD-HOSE) đã bán 226.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 3.374.000 cổ phiếu, chiếm 28,33% vốn điều lệ, nhằm bán cổ phiếu.

* Ngày 8/4/2011, Công ty cổ phần Kho vận Miền Nam (mã STG-HOSE) tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 tại nhà hàng Lion (lầu 2) số 11-13 Công trường Lam Sơn, quận 1, Tp.HCM.

* Từ ngày 22/12/2010 - 22/2/2011, ông Nguyễn Quốc Vũ Luân, anh ông Nguyễn Quốc Vy Liêm - thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh (mã DXG-HOSE) đăng ký bán 20.683 cổ phiếu, đã bán 2.230 cổ phiếu. Nguyên nhân không bán hết là do thay đổi nhu cầu tài chính cá nhân, số cổ phiếu nắm giữ còn 18.453 cổ phiếu, nhằm giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân.

* Công ty Cổ phần MIRAE (mã KMR-HOSE) tiếp tục xin gia hạn nộp báo cáo tài chính quý 4/2010 đến ngày 28/2/2011.

* Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội chấp thuận về nguyên tắc cho Công ty Cổ phần Kinh doanh khí hóa lỏng miền Nam (mã PGS-HNX) được niêm yết bổ sung 22.124.400 cổ phiếu phát hành cho cán bộ công nhân viên, cổ đông hiện hữu và đối tác chiến lược theo Giấy chứng nhận chào bán chứng khoán ra công chúng số 738/UBCK-GCN ngày 22/11/2010 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp với giá trị cổ phiếu niêm yết bổ sung theo mệnh giá là 221.244.000.000 đồng.

* Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội chấp thuận về nguyên tắc cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall (mã WSS-HNX) được niêm yết bổ sung 13.700.000 cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu theo Giấy chứng nhận chào bán chứng khoán ra công chúng số 654/UBCK-GCN ngày 27/08/2010 và Quyết định chấp thuận gia hạn Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng số 980/QĐ-UBCK ngày 24/11/2010 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp với giá trị cổ phiếu niêm yết bổ sung theo mệnh giá là 137.000.000.000 đồng.

* Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã có quyết định chấp thuận cho Công ty Cổ phần Khoáng sản Hòa Bình (mã KHB-HNX) được niêm yết bổ sung 2.396.500 cổ phiếu chào bán ra công chúng theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng số 673/UBCK-GCN ngày 16/09/2010 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước với giá trị cổ phiếu niêm yết bổ sung theo mệnh giá là 23.965.000.000 đồng.

* Từ ngày 3/3/2011 - 29/4/2011, Quỹ Đầu tư Chứng khoán Việt Nam, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Xây dựng số 2 (mã VC2-HNX) đăng ký mua 200.000 cổ phiếu; đăng ký bán 50.000 cổ phiếu, nhằm cơ cấu danh mục đầu tư.

* Từ ngày 3/3/2011 - 2/5/2011, Quỹ tầm nhìn SSI thuộc Công ty TNHH quản lý quỹ SSI, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long (mã VHL-HNX) đăng ký mua 244.200 cổ phiếu, đăng ký bán 244.200 cổ phiếu, nhằm cơ cấu danh mục đầu tư.

* Từ ngày 3/3/2011 - 25/3/2011, ông Vũ Văn Chiến - Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hóa dầu Petrolimex (mã PLC-HNX) đăng ký mua 10.600 cổ phiếu, nhằm đầu tư.

* Từ ngày 3/3/2011 - 29/4/2011, ông Nguyễn Ngọc Hoàn - Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại và Vận tải Petrolimex Hà Nội (mã PJC-HNX) đăng ký bán 3.600 cổ phiếu, nhằm giải quyết nhu cầu chi tiêu cá nhân.

* Từ ngày 1/3/2011 - 29/4/2011, ông Nguyễn Đức Thắng - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings (mã PHC-HNX) đăng ký mua 100.000 cổ phiếu, nhằm tăng sở hữu.

* Từ ngày 3/3/2011 - 27/4/2011, ông Phạm Hữu Ánh, anh ông Phạm Hữu Ái - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc (mã IDV-HNX) đăng ký mua 16.658 cổ phiếu và bán 16.658 cổ phiếu, nhằm đáp ứng nhu cầu tài chính cá nhân.

* Từ ngày 3/3/2011 - 31/3/2011, ông Lê Anh Hải - thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên (mã MHL-HNX) đăng ký bán hết 50.000 cổ phiếu, nhằm cơ cấu lại danh mục đầu tư.

* Từ ngày 11/3/2011 - 9/6/2011, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam (mã TH1-HNX) đăng ký mua 990.000 cổ phiếu, nhằm ổn định giá cổ phiếu và sử dụng hiệu quả nguồn vốn. Nguồn vốn dùng để mua lấy từ thặng dư vốn, Quỹ đầu tư phát triển, lợi nhuận để lại và các nguồn vốn hợp pháp khác theo nguyên tắc xác định giá là không vượt quá 35.000 đồng/cổ phiếu.

* Từ ngày 24/12/2010 - 22/2/2011, ông Bạch Thái Dũng - Ủy viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Hàng hải Sài Gòn (mã SHC-HNX) đăng ký bán 10.000 cổ phiếu, đã bán 1.000 cổ phiếu, đăng ký mua 10.000 cổ phiếu, nhưng không mua được, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 19.104 cổ phiếu.

* Từ ngày 5/1/2011 - 18/2/2011, ông Phạm Hồng Hải - thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội (mã SHN-HNX) đã bán 40.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 60.000 cổ phiếu.

* Dự kiến ngày 25/3/2011, Công ty Cổ phần Sông Đà 10.1 (mã SNG-HNX) tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2011 tại Khách sạn Hoàng Anh Gia Lai, Tp Pleiku, tỉnh Gia Lai.

* Dự kiến ngày 29/3/2011, Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa (mã SVI-HNX) tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2011 tại Văn phòng Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa.

* Công ty Cổ phần Simco Sông Đà (mã SDA-HNX) thông báo bổ nhiệm ông Nguyễn Trọng Đạt - Kỹ sư Xây dựng, Thạc sĩ kinh tế hiện đang là Trưởng phòng Đầu tư được giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc của Công ty.

* Ngày 22/2/2011, Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Đầu tư FPT, cổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ của Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng (mã GGG-HNX) đã bán hết 181.500 cổ phiếu.

* Công ty Cổ phần Sữa Hà Nội (mã HNM-HNX) thông báo miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Sữa Hà Nội đối với Bà Nguyễn Thị Hồng; ông Hà Quang Tuấn – Chủ tịch Hội đồng Quản trị được giao trách nhiệm tạm thời điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Sữa Hà nội cho đến khi có nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; Miễn nhiệm nhiệm vụ thành viên Hội đồng Quản trị đối với ông Mai Đức Lâm; Bổ sung ông Nguyễn Hưng Quốc là thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sữa Hà Nội và sẽ báo cáo thông qua Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp thường niêm năm 2011. Ông Nguyễn Hưng Quốc được Hội đồng Quản trị giao nhiệm vụ theo dõi chỉ đạo khối sản xuất – cung ứng của Công ty Cổ phần Sữa Hà Nội.

* Từ ngày 20/1/2011 - 15/2/2011, ông Nguyễn Thiện Cảnh - thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vật liệu Điện và Viễn thông Sam Cường (mã SMT-HNX) đã mua 10.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 30.860 cổ phiếu.

* Ngày 19/3/2011, Công ty Cổ phần Gạch ngói cao cấp (mã MCC-HNX) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 tại Hội trường Công ty Cổ phần Gạch ngói cao cấp - ấp Cây Chàm, xã Thạch Phước, huyện Tân Uyên, Bình Dương.

* Ngày 2/4/2011, Công ty Cổ phần Someco Sông Đà (mã MEC-HNX) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia – số 57 đường Phạm Hùng – Mỹ Đình – Từ Liêm – Hà Nội.

* Ngày 9/4/2011, Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại Thương (mã VNT-HNX) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 tại Trung tâm hội nghị Quốc tế, 11 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội.

* Ngày 16/2/2011, ông Lê Quốc Văn, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Gạch ngói Kiên Giang (mã KBT-HNX) đã mua 184.000 cổ phiếu, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 184.000 cổ phiếu, tương đương với 7.88% trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành.

* Ngày 16/2/2011, bà Nguyễn Thị Hà Phương, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Gạch ngói Kiên Giang (mã KBT-HNX) đã mua 123.500 cổ phiếu, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 123.500 cổ phiếu, tương đương với 5.29% trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành.

* Công ty Cổ phần Vinavico (mã CTA-HNX) thông báo bổ nhiệm ông Hồ Minh Quang giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc phụ trách kỹ thuật của Công ty Cổ phần Vinavico.

* Từ ngày 17/12/2010 - 30/1/2011, ông Phạm Thanh Tùng, con ông Phạm Cương - thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thép Bắc Việt (mã BVG-HNX) đăng ký bán 6.322 cổ phiếu, đăng ký mua 20.000 cổ phiếu, đã bán 6.300 cổ phiếu; nhưng không mua được, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 22 cổ phiếu.

 

Search

Support

DCSC-Hà Nội: 04. 39722218

sudegai101
DCSC - Huế: 054.3832542

sudegai101
DCSC-HCM: 08.39330586
sudegai101

Thống kê

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay194
mod_vvisit_counterHôm qua106

Tiện ích

Link