You are here:

Thông báo họp đại hội cổ đông 2012

Email In
Hà Nội, ngày 14  tháng 3  năm 2012
Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty Cổ phần Tư vấn-Dịch vụ về tài sản - Bất động sản DATC 

Căn cứ Quyết định số 13/QĐ-HĐQT ngày 14/3/2012 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn  - Dịch vụ về tài sản - Bất động sản DATC (sau đây gọi là Công ty DCSC) về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010, Giám đốc Công ty DCSC thông báo như sau:

1. Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội: ngày 6 tháng 4 năm 2012.

2. Địa điểm: Hội trường  Công ty DCSC, số 4 ngõ Hàng Chuối 1, phố Hàng Chuối, Hai Bà Trưng, Hà Nội

3. Đối tượng tham dự: Cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần đến cuối ngày 20/3/2011 được tham dự.
Mỗi cổ phần (10.000 đồng/cổ phần) được 1 quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. Nội dung chủ yếu tại Đại hội: Thông qua báo cáo tài chính, kết quả kinh doanh năm 2011; phân phối lợi nhuận năm 2011 và kế hoạch kinh doanh năm 2012.

Công ty sẽ có Giấy mời gửi Quý cổ đông tham dự khi xác định chính thức thời gian Đại hội./

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Đinh Quang Vũ

 

Search

Support

DCSC-Hà Nội: 04. 39722218

sudegai101
DCSC - Huế: 054.3832542

sudegai101
DCSC-HCM: 08.39330586
sudegai101

Thống kê

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay218
mod_vvisit_counterHôm qua106

Tiện ích

Link