You are here:

Thông Báo

Email In
Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2013 
Nghị Quyết
Thông qua việc đầu tư mua sắm văn phòng làm việc tại Toà nhà ICON4 tại số
243A Đê La Thành, quận Đống Đa, Hà Nội
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN - DỊCH VỤ
VỀ TÀI SẢN - BẤT ĐỘNG SẢN DATC

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/QH11/2005 ngày 29/11/2005;    

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tư vấn - Dịch vụ về tài sản - bất động sản DATC(Công ty DCSC);    
Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông Công ty DCSC ngày 5/2/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

 Điều 1. Thống nhất việc đầu tư mua sắm văn phòng làm việc tại toà nhà ICON4 tại số 243A Đê La Thành, quận Đống Đa, Hà Nội như sau:

1. Diện tích sàn đầu tư mua: khoảng 350 m2 tại tầng 9;

2. Giá mua: 22 triệu đồng/m2(đã bao gồm thuế VAT);

3. Tổng vốn đầu tư mua: 7,7 tỷ đồng, trong đó sử dụng vốn Công ty khoảng 4,5 tỷ đồng và 3,2 tỷ đồng là các nguồn vốn khác; kể cả huy động vốn vay.

 Điều 2. Giao Tổng Giám đốc ký hợp đồng chuyển nhượng theo quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về việc khai thác, quản lý, sử dụng sàn văn phòng làm việc hiệu quả.

 

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


(Đã ký)

Phạm Phan Quang


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

Search

Support

DCSC-Hà Nội: 04. 39722218

sudegai101
DCSC - Huế: 054.3832542

sudegai101
DCSC-HCM: 08.39330586
sudegai101

Thống kê

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay168
mod_vvisit_counterHôm qua106

Tiện ích

Link