You are here:

Thông báo trả cổ tức 2013

Email In
Hà nội, ngày 28 tháng 7 năm 2014
kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty Cổ phần Tư vấn  - Dịch vụ về Tài sản - Bất động sản DATC.
Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/4/2014 của Đại hội đồng cổ đông Công ty DCSC về thông báo kết quả hoạt động và phân phối lợi nhuận 2013, kế hoạch 2014;
Căn cứ Nghị quyết số 05/2014/NQ-HĐQT ngày 21/7/2014 của Hội đồng quản trị Công ty về trả cổ tức năm 2013;
Công ty Cổ phần Tư vấn  - Dịch vụ về Tài sản - Bất động sản DATC(sau đây gọi là Công ty DCSC) thông báo trả cổ tức năm 2013 cho các cổ đông hiện hữu như sau:

 1. Nội dung thanh toán: Trả cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt.

2. Đối tượng: Cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần đến cuối ngày 31/7/2014.

3. Tỷ lệ(mức) trả cổ tức: 7%/cổ phần(700đồng/cổ phần).

4. Thời gian thực hiện chi trả:Ngày 15/8/2014.

5. Phương thức và địa điểm thực hiện:

a) Đối với các cổ đông có tài khoản giao dịch tại các ngân hàng:Đề nghị thông báo cho Công ty DCSC trước ngày 10/8/2014 để thực hiện thanh toán bằng chuyển khoản;

b) Đối với các cổ đông không có hoặc không thông báo tài khoản giao dịch tại các ngân hàng cho Công ty DCSC: Thực hiện thanh toàn bằng tiền mặt tại Công ty DCSC(Địa chỉ tại Tòa nhà Sông Hồng, số 2 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội)

Liên hệ trực tiếp theo số máy 04.39728489

.

 

Tổng giám đốc

(Đã ký)

Đinh Quang Vũ

 

Search

Support

DCSC-Hà Nội: 04. 39722218

sudegai101
DCSC - Huế: 054.3832542

sudegai101
DCSC-HCM: 08.39330586
sudegai101

Thống kê

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay223
mod_vvisit_counterHôm qua106

Tiện ích

Link