You are here:

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá

Email In

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ THẨM ĐỊNH GIÁ

Mã Số: 021/TĐG

Cấp lần đầu, ngày 19 tháng 8 năm 2015


 BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật giá ngày 20/6/2012;

Căn cứ Nghị định số 89/2013 ngày 6/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá;

Căn cứ Thông tư số 38/2014/TT-BTC ngày 28/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 6/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giá về thẩm định giá;

Xét hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá của Công ty CP Tư vấn - Dịch vụ về Tài sản - Bất động sản DATC.

CHỨNG NHẬN:

1. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN - DỊCH VỤ VỀ TÀI SẢN - BẤT ĐỘNG SẢN DATC.

2. Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài: DATC CONSULTATION - SERVICE FOR PROPERTY - REAL ESTATE JOINT STOCK COMPANY.

3. Tên doanh nghiệp viết tắt: DCSC.,JSC

4. Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà Sông Hồng, số 02 Trần Hưng Đạo, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội, Việt Nam.

5. Số điện thoại: 04.39722218                         FAX: 04.39722217

6. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Đinh Quang Vũ                            Giới tính: Nam

Sinh ngày: 24/8/1957                                    Chức vụ: Tổng Giám đốc

Số CMND: 010411848 cấp ngày 12/6/2001

Nơi cấp: Công an TP Hà Nội

Thẻ thẩm định viên về giá số: 06161 cấp ngày 13/01/2009.

7. Lãnh đạo doanh nghiệp được ủy quyền phụ trách toàn bộ lĩnh vực thẩm định giá của doanh nghiệp: không.

8. Các chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá:

a) Chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá 1: Chi nhánh Công ty Cổ phần Tư vấn - Dịch vụ về Tài sản - Bất động sản DTAC tại Huế.

Trụ sở chi nhánh: số 22 đường Tô Hữu, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

Số điện thoại: 054.832.542                           FAX: Không

Được thực hiện toàn bộ hoạt động thẩm định giá.

Người đứng đầu chi nhánh:

Họ và tên: Vũ Minh Hải                                Giới tính: Nam

Sinh ngày: 09/4/1978                                  Chức vụ: Giám đốc Chi nhánh

Số CMND: 011914995 cấp ngày 28/2/2011

Nơi cấp: Công an TP Hà Nội

Thẻ thẩm định viên về giá số: I05013 cấp ngày 13/1/2009.

b) Chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá 2: Chi nhánh Công ty Cổ phần Tư vấn - Dịch vụ về Tài sản - Bất động sản DTAC tại Đà Nẵng.

Trụ sở chi nhánh: số 150 Ông Ích Nghiêm, phường Tam Thuận, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng.

Số điện thoại: Không                           FAX: Không

Được thực hiện toàn bộ hoạt động thẩm định giá.

Người đứng đầu chi nhánh:

Họ và tên: Phạm Minh Tuấn                                Giới tính: Nam

Sinh ngày: 05/5/1957                                  Chức vụ: Giám đốc Chi nhánh

Số CMND: 200186994 cấp ngày 17/6/2004

Nơi cấp: Công an TP Đà Nẵng

Thẻ thẩm định viên về giá số: 06158 cấp ngày 13/1/2009.

c) Chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá 3: Chi nhánh Công ty Cổ phần Tư vấn - Dịch vụ về Tài sản - Bất động sản DTAC tại TP. Hồ Chí Minh.

Trụ sở chi nhánh: số 35 Trần Quốc Toản, phường 08, quận 3, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Số điện thoại: 0986909966                           FAX: Không

Được thực hiện toàn bộ hoạt động thẩm định giá.

Người đứng đầu chi nhánh:

Họ và tên: Trần Ngọc Linh                                Giới tính: Nam

Sinh ngày: 07/11/1979                                  Chức vụ: Giám đốc Chi nhánh

Số CMND: 025833876 cấp ngày 6/9/2014

Nơi cấp: Công an TP Hồ Chí Minh

Thẻ thẩm định viên về giá số: III06109 cấp ngày 30/10/2008.

ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ THẨM ĐỊNH GIÁ

theo quy định tại Luật giá ngày 20/6/2012 và Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 6/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá.

Giấy chứng nhận này được lập thành 02 bản gốc; 01 bản cấp cho Công ty CP Tư vấn - Dịch vụ về Tài sản - Bất động sản DATC; 01 bản lưu tại Bộ Tài Chính

Ngày 19/8/2015

TL. BỘ TRƯỞNG

CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ GIÁ

 

Nguyễn Anh Tuấn

 

 

 

 

Search

Support

DCSC-Hà Nội: 04. 39722218

sudegai101
DCSC - Huế: 054.3832542

sudegai101
DCSC-HCM: 08.39330586
sudegai101

Thống kê

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay225
mod_vvisit_counterHôm qua106

Tiện ích

Link