You are here:

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN LẦN ĐẦU RA CÔNG CHÚNG VÀ TÌM KIẾM NHÀ ĐẦU TƯ CHIẾN LƯỢC KHI CỔ PHẦN HÓA CÔNG TY TNHH MTV KHOÁNG SẢN BÀ RỊA – VŨNG TÀU

Email In

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN LẦN ĐẦU RA CÔNG CHÚNG VÀ TÌM KIẾM NHÀ ĐẦU TƯ CHIẾN LƯỢC KHI CỔ PHẦN HÓA CÔNG TY TNHH MTV KHOÁNG SẢN BÀ RỊA – VŨNG TÀU

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 5 năm 2016

     Căn cứ Quyết định số 191/QĐ-ĐTKDV ngày 06/05/2016 của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa và chuyển Công ty TNHH MTV Khoáng sản Bà Rịa-Vũng Tàu (BVMC) thành công ty cổ phần, Ban chỉ đạo cổ phần hóa BVMC thông báo bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng và tìm kiếm nhà đầu tư chiến lược như sau:

1.   Tên doanh nghiệp : CÔNG TY TNHH MTV KHOÁNG SẢN BÀ RỊA – VŨNG TÀU (BVMC)

Địa chỉ: Tầng 1, số 102A, đường Lê Hồng Phong, phường 4, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

2.   Ngành nghề kinh doanh: Khai thác các loại khoáng sản và VLXD; Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng...;

3.   Giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa: 183.326.949.496 đồng

Trong đó, giá trị thực tế phần vốn nhà nước: 79.424.308.788 đồng

4.   Vốn điều lệ BVMC khi cổ phần hóa: 50.000.000.000 đồng (mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần)

-        Cổ phần bán cho người lao động: 109.300 cổ phần, chiếm 2,19% vốn điều lệ;

-        Cổ phần bán đấu giá cho nhà đầu tư chiến lược được lựa chọn: 4.140.700 cổ phần, chiếm 82,81% vốn điều lệ;

-        Cổ phần bán đấu giá công khai cho các nhà đầu tư: 750.000 cổ phần, chiếm 15% vốn điều lệ.

5.   Thông tin về đợt bán đấu giá công khai

-        Điều kiện tham dự đấu giá: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của BVMC do CTCP Chứng khoán FPT ban hành.

-        Tổ chức thực hiện bán đấu giá: Công ty cổ phần Chứng khoán FPT - Chi Nhánh Tp.Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà 136 - 138 Lê Thị Hồng Gấm, P.Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

-        Cổ phần chào bán:

+ Loại cổ phần chào bán:

cổ phần phổ thông

+ Phương thức chào bán:

Bán đấu giá công khai

+ Giá khởi điểm:

15.900 đồng/cổ phần

+ Tổng số cổ phần bán đấu giá:

750.000 cổ phần

+ Bước giá:

100 đồng

+ Tỷ lệ đặt cọc:

10%

-        Thời gian đăng ký tham gia đấu giá và đóng tiền cọc: Từ 08h30 ngày 11/05/2016 đến 16h00 ngày 01/06/2016

-        Thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá: Từ 08h30 ngày 02/06/2016 đến 09h00 ngày 09/06/2016

-        Thời gian tổ chức buổi đấu giá: 09h00 ngày 09/06/2016

-        Địa điểm công bố thông tin, đăng ký tham gia đấu giá, đóng tiền cọc và nộp phiếu tham dự đấu giá, tổ chức buổi đấu giá: Công ty cổ phần Chứng khoán FPT - Chi nhánh Tp.Hồ Chí Minh. Tầng 3, Tòa nhà 136 - 138 Lê Thị Hồng Gấm, P.Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM. Điện thoại: (08) 6290 8686       Fax: (08) 6291 0560.

-        Thông tin nộp tiền đặt cọc, nộp tiền mua cổ phần:

+   Tên tài khoản: Công ty Cổ phần Chứng Khoán FPT - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh

+   Số hiệu tài khoản: 201.0000.6888.020

+   Tại Ngân hàng: Ngân Hàng TMCP Tiên Phong chi nhánh TPHCM

+   Nội dung nộp và chuyển tiền: "Tên, Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN, ngày cấp, nơi cấp; Nộp tiền đặt cọc mua ... cổ phần Công ty TNHH MTV Khoáng sản Bà Rịa – Vũng Tàu”

-        Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ 08h30 ngày 10/06/2016 đến 16h00 ngày 20/06/2016

-        Thời gian hoàn trả tiền cọc cho nhà đầu tư không trúng giá: Từ 08h30 ngày 10/06/2016 đến 16h00 ngày 14/06/2016

6.   Thông tin tìm kiếm nhà đầu tư chiến lược

6.1.           Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược (NĐTCL):

-        Đối tượng: Là doanh nghiệp trong nước, được thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, đăng ký tham gia mua cổ phần của Công ty với tư cách độc lập, không liên danh, hay liên kết với các đối tác khác.

-        Có năng lực tài chính và năng lực kinh doanh tốt, vốn chủ sở hữu tối thiểu 80 tỷ đồng tại thời điểm 31/12/2015; kinh doanh có lãi trong 3 năm liền kề (2013-2015) theo các báo cáo tài chính đã được kiểm toán;

-        Có cam kết bằng văn bản của người đại diện trước pháp luật về việc:

  • § Đăng ký mua toàn bộ số cổ phần bán cho NĐTCL và tham gia cuộc đấu giá công khai;
  • § Mua hết số lượng cổ phần bán không hết trong đợt bán đấu giá công khai và số lượng cổ phần bán không hết cho người lao động theo phương thức thỏa thuận trực tiếp với mức giá không thấp hơn giá đấu thành công thấp nhất của cuộc bán đấu giá công khai;
  • § Cam kết gắn bó lợi ích lâu dài, hỗ trợ doanh nghiệp sau cổ phần hóa: chuyển giao công nghệ mới, đào tạo nguồn nhân lực; nâng cao năng lực tài chính; quản trị doanh nghiệp; cung ứng nguyên vật liệu; phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm...;
  • § Cam kết không chuyển nhượng số cổ phần được mua trong thời hạn tối thiểu 05 (năm) năm kể từ ngày công ty cổ phần được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu hoạt động theo Luật Doanh nghiệp;
  • § Với tư cách cổ đông lớn tại công ty cổ phần, NĐTCL sẽ đề nghị Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban điều hành công ty cổ phần: thanh toán ngay các khoản nợ thuế và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác với nhà nước, kế thừa các quyền và nghĩa vụ của Công ty phát sinh trước thời điểm cổ phần hóa bao gồm cả nghĩa vụ với nhà nước, đối tác và người lao động tại Công ty;
  • § Tuân thủ Quy chế bán đấu giá cả lô giữa các NĐTCL (nếu tổ chức bán đấu giá) và quy định pháp luật có liên quan.

-        Ưu tiên các nhà đầu tư: đã và đang có quan hệ hợp tác kinh doanh hoặc đầu tư với Công ty; được cấp phép khai thác khoáng sản và đang hoạt động có hiệu quả trong cùng lĩnh vực kinh doanh của Công ty; hiện đang cung cấp nguyên vật liệu hoặc tiêu thụ các sản phẩm của Công ty; có Báo cáo tài chính Quí I/2016.

6.2.           Hồ sơ đăng ký gồm: (1) Đơn đăng ký mua cổ phần của NĐTCL (theo mẫu đăng tải trên website: www.scic.vn, www.fpts.com.vn); (2) Thông tin giới thiệu về năng lực và kinh nghiệm; (3) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/giấy phép hoạt động (sao y công chứng/chứng thực theo quy định); (4) Báo cáo tài chính đã kiểm toán trong các năm 2013, 2014, 2015 (bản photo có xác nhận của người đại diện trước pháp luật); (5) Tài liệu chứng minh đã hoàn thành công bố thông tin về số lượng cổ phần dự kiến chào mua công khai theo quy định; (6) Các tài liệu khác có liên quan.

6.3.           Thời gian nộp hồ sơ: Từ 09h00 ngày 11/05/2016 đến 16h00 ngày 09/06/2016

6.4.           Địa điểm nộp hồ sơ: Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty BVMC, Lầu 9, Tòa nhà SCIC số 16 Trương Định, Quận 3, Tp.HCM. Người liên hệ: bà Mai Thị Thanh Thủy, số điện thoại: 0939391981, email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. .

6.5.           Nội dung khác: NĐTCL cần đáp ứng các điều kiện tiên quyết sau đây để hồ sơ có thể được xem xét, chấm điểm: Hồ sơ đầy đủ theo quy định, có chứng thực hay xác nhận hợp lệ của người đại diện trước pháp luật; Vốn chủ sở hữu tại thời điểm 31/12/2015 tối thiểu 80 tỷ đồng; Tất cả các BCTC các năm 2013, 2014, 2015 phải được kiểm toán độc lập; NĐTCL chỉ được đăng ký tham gia với tư cách độc lập, không liên danh, liên kết; NĐTCL đã hoàn thành việc công bố thông tin trên một (01) trang báo điện tử hoặc một (01) tờ báo viết trong ba (03) số liên tiếp trước khi gửi hồ sơ đăng ký bảy (07) ngày về số lượng cổ phần dự kiến chào mua công khai theo mẫu thông báo tại Phụ lục số 03 ban hành kèm theo Công văn số 2660/BTC-UBCK ngày 26/02/2015 của Bộ Tài chính về việc thoái vốn thông qua đấu giá cổ phần. Trong trường hợp, NĐTCL không đáp ứng được một trong các điều kiện tiên quyết nêu trên, hồ sơ sẽ bị loại và không được xem xét, hay chấm điểm.

Ban chỉ đạo cổ phần hóa BVMC rất mong nhận được sự quan tâm, hợp tác của Quý nhà đầu tư!

(Để biết thêm thông tin chi tiết, nhà đầu tư vui lòng tham khảo Bản công bố thông tin, Quy chế đấu giá bán cổ phần lần đầu ra công chúng, Dự thảo Quy chế bán đấu giá cổ phần cả lô cho nhà đầu tư chiến lược, Dự thảo Quy chế chào giá cạnh tranh cả lô cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược và các tài liệu liên quan khác trên các website: www.scic.vn, www.fpts.com.vn )

 

 

 

 

 

Search

Support

DCSC-Hà Nội: 04. 39722218

sudegai101
DCSC - Huế: 054.3832542

sudegai101
DCSC-HCM: 08.39330586
sudegai101

Thống kê

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay235
mod_vvisit_counterHôm qua106

Tiện ích

Link