You are here:
 

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ THẨM ĐỊNH GIÁ

Mã Số: 021/TĐG

Cấp lần đầu, ngày 19 tháng 8 năm 2015


 BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật giá ngày 20/6/2012;

Căn cứ Nghị định số 89/2013 ngày 6/8/2013 của Chính phủ quy...

quyết định tổ chức đại hội đồng cổ đông 2015

Hà Nội, ngày 17  tháng 4  năm 2014
Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty Cổ phần Tư vấn-Dịch vụ về tài sản - Bất động sản DATC 

Căn cứ biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 17/4/2015:

Điều 1. Quyết định tổ chứ...

Thông báo trả cổ tức 2013

Hà nội, ngày 28 tháng 7 năm 2014
kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty Cổ phần Tư vấn  - Dịch vụ về Tài sản - Bất động sản DATC.
Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/4/2014 của Đại hội đồng cổ đông Công ty DCSC về thông báo k...

Nghị quyết của hội đồng quản trị

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 V/v trả cổ tức 2013  
 
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN
TƯ VẤN - DỊCH VỤ VỀ TÀI SẢN - BẤT ĐỘNG DATC

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/QH11/2005 ngày 29/11/2005;    

Căn cứ Ng...

NGHỊ QUYẾT THƯỜNG NIÊN 2014

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty Cổ phần Tư vấn - Dịch vụ về tài sản - bất động sản DATC (Công ty DCSC) được tổ chức vào hồi 8 giờ 00 ngày 18 tháng 4 năm 2014 tại Hội trường tầng 6, nhà số 4 ngõ Hàng Chuố...

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014

 

 

CÔNG TY MUA BÁN NỢ VIỆT NAM

CÔNG TY CP TƯ VẤN - DỊCH VỤ VỀ TÀI SẢN-BẤT ĐỘNG SẢN DATC  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 CÔNG TY CỔ PH...

THÔNG BÁO TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

Hà Nội, ngày 1  tháng 4  năm 2014
Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty Cổ phần Tư vấn-Dịch vụ về tài sản - Bất động sản DATC 

Căn cứ Quyết định số 03/QĐ-HĐQT ngày 31/3/2014 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần T...

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thương niên năm 2014

Hà Nội, ngày 31  tháng 03 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN - DỊCH VỤ VỀ

TÀI SẢN - BẤT ĐỘNG SẢN DATC

Căn cứ Lu...

Nghị quyết của hội đồng quản trị

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 V/v trả cổ tức 2012  
 
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN
TƯ VẤN - DỊCH VỤ VỀ TÀI SẢN - BẤT ĐỘNG DATC

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/QH11/2005 ngày 29/11/2005;    

Căn cứ Ng...

Thông Báo

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2013 
Nghị Quyết
Thông qua việc đầu tư mua sắm văn phòng làm việc tại Toà nhà ICON4 tại số
243A Đê La Thành, quận Đống Đa, Hà Nội
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN - DỊCH VỤ
VỀ TÀI SẢ...
Các bài viết khác:

Search

Support

DCSC-Hà Nội: 04. 39722218

sudegai101
DCSC - Huế: 054.3832542

sudegai101
DCSC-HCM: 08.39330586
sudegai101

Thống kê

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay218
mod_vvisit_counterHôm qua106

Tiện ích

Link